Στην παρούσα σελίδα θα αναρτώνται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξει το αρχείο. Το αρχείο είναι μορφή .pdf (adobe acrobat reader).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017